Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.


4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.


6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

7. Indien u vragen of twijfels hebt over de inhoud van de website kunt contact openemen met de eigenaar.


JEZ MEDIA SERVICES
Pinkslo 10
6923 CH Groessen

Tel: 0316 - 34 49 60
Fax: 0316 - 34 05 18
Email: [email protected]
KVK Arnhem nr 09170451


Copyright © 2018   JEZ MEDIA SERVICES

Webdesign & realisatie: Media Solutions